pixelFb

Power Supply 48V – IP67

POWER SUPPLY 48V IP67 100W

Dimensions: 180 x 50 x h 20 mm

POWER SUPPLY 48V IP67 200W

Dimensions: 240 x 72 x h 45 mm

POWER SUPPLY 48V IP67 300W

Dimensions: 185 x 120 x h 55 mm